Liên hệ chúng tôi
shero

Số điện thoại : 008613826265687

WhatsApp : +008613826265687

QC Hồ sơ
Trong nhà máy của chúng tôi, các thiết bị và công nghệ sản xuất tiên tiến được áp dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, bằng thiết bị của trung tâm Khuôn mẫu, máy CNC, máy ép nóng chân không, chúng tôi thiết lập dây chuyền sản xuất cho con dấu Polyme PTFE, Vòng chữ O, Con dấu PU, con dấu bụi, đeo nhẫn và như vậy.

 • GUANGZHOU GOLD-KING SEALS TECHNOLOGY CO., LTD.
  Tiêu chuẩn: SKF Brand Distributor Certificate
  Số:
  ngày phát hành: 2017-08-01
  Ngày hết hạn: 2022-07-31
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: UPOWER TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD